Acceptăm repararea oricărui tip de turbocompresor!

Tehnologie generală de reparaţie.

Reparaţia de specialitate a unui turbocompresor este compus din următoarele etape de lucru:

  • demontarea echipamentului turbo
  • curăţirea preliminară
  • înregistrarea defecţiunii
  • acţiuni de curăţire
  • lucru de maşină
  • echilibrarea unităţilor de rotaţie
  • montarea la gata a părţii din mijloc
  • examinarea pe banc de probă şi echilibrarea părţii din mijloc
  • montarea definitivă a echipamentului turbo
  • reglări şi verificarea completă a instalaţiei turbo

IMPORTANT! 

Întrucât fluxul de reparaţie este în circuit închis, pentru asigurarea calităţii nu există posibilitatea de a sării peste unele faze ale reparaţiei, din care cauză, de exemplu, în urma constatării defecţiunilor, nu acceptăm montarea finală, nici la cerere specială în caz unic!

Asigurăm 6 luni de garanţie pentru lucrările de reparaţie, recondiţionare, în condiţiile prescrise în normele juridice!

Reparabilitatea depinde de gradul de defectare, în general sunt necesare 2-3 zile lucrătoare!
Preţurile de mai jos sunt valabile în cazul plăţii în numerar!

Recondiţionarea turbocompresorului:
demontăm turbocompresorul, evaluăm starea tehnică şi în funcţie de cele constatate decidem asupra reparabilităţii acestuia. Montarea executăm cu folosirea setului de recondiţionare corăspunzătoare tipului de turbocompresor. Echipamentul recondiţionat va avea în toate cazurile parametrii tehnice identică cu cel original.

Repararea turbocompresorului:
pe parcursul constatării defecţiunii, este posibil să găsim şi alte piese defecte, a căror reparaţie sau schimbare nu este inclusă în tehnologia de recondiţionare ( de exemplu: regulatorul de presiune, carcasa turbinei ), din care cauză, pentru repararea acestora trebuie căutate rezolvări unice.
Luăm în considerare şi cerinţele speciale ale clientului, existând posibilitatea realizării unor modificări unice, speciale ( reglarea compresiei, schimbarea geometriei compresorului )

Turbocompresor la schimb:
în cazul schimbării turbocompresorului, nu examinăm starea tehnică a echipamentului primit, ci imediat dăm solicitantului echipament de schimb recondiţionat.
Recomandăm acestă soluţie, în acel caz, când a devenit foarte urgent punerea în stare de funcţionare a maşinii.

Vânzarea turbocompresorului recondiţionat:
există posibilitatesă cumpăraţi turbocompresorul şi fără cedarea echipamentului de schimb.

Turbocompresor nou:
în funcţie de numărului turbo sau cunoscând datele precise ale maşinii, putem valorifica turbocompresoare noi. Aceste echipamente au preţuri zilnice, care depind de tip, de fabricant sau de posibilităţile de procurare.